Facebookpixel

Máme tady další rozvolnění od 24.5.2021

Od pondělí 24.5.2021 se svateb bude moci účastnit 50 osob uvnitř a 100 venku při dodržení stanovených pravidel. Jinak bude platit nejvýše 30 osob.

Jaká jsou ta pravidla?
(čerpáno z webu Ministerstva zdravotnictví ČR)

Svatby se mohou konat. Bez dodržení dalších podmínek může na svatbě přítomno 30 účastníků (uvnitř i venku). Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

V případě, že všichni přítomní (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží:

 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 90 dnů přede dnem konání akce,
 • certifikáte Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • Může se svatby konané výhradně ve venkovním prostoru účastnit 50 osob.

Svatební hostinu je možné pořádat na zahrádce restaurace, jejich vnitřní prostory však zůstávají uzavřeny. I pro svatební hostiny platí pravidla nejvýše 4 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. Restaurace musí zavírat nejpozději ve 21:59. V prostorech zahrádky není možné tančit nebo mít živou hudbu.

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 50 osob, pokud bude setkání probíhat venku a budou dodržena výše zmíněná pravidla.

Dj na svatbu
kompletní nabídka služeb DJe, moderátora, fotobudky

Při oslavě, ať se bude konat v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu.

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Svatby se nadále konat mohou, platí však omezení o počtu účastníků a povinnost dodržovat zvýšená hygienická pravidla.

Vzhledem k faktu, že restaurace mají ještě značně omezený provoz (konec 21:59, pouze zahrádky…), lze předpokládat, že většina svateb proběhne v pronajatých prostorách typu statek, stodola, hájenka, dům kultury, které si snoubenci pronajmou jako celek (což zakázáno není) a sami si zajistí catering. V tomto případě není výslovně zakázáno shlukování osob, ani hudba a tanec.

Současně platí, že tanec je považován za sport a pro tento druh sportu od 24. května platí následující:

 • 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště, (tedy cca 4x4m – v podstatě 2m kruh kolem každého tanečníka)
 • ve skupince bude moct být nanejvýš 12 cvičenců,
 • celkový počet osob na vnitřní ploše sportoviště nebude smět přesáhnout 30 osob.

Nadále budou cvičenci muset splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: absolvovaný PCR test (maximálně 7 dní starý), absolvovaný antigenní test (maximálně 72 hodin starý), prodělanou nemoc covid-19 nebo podstoupené očkování.

V současné době platí omezení pro taneční akce 10 osob uvnitř a 50 osob venku, a to za splnění alespoň jedné z podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování POC testu v posledních 72 hodinách,
 • mít vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 90 dní.

V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek platí i nadále pravidlo střetávání se v maximálním počtu 2 osob na jednom místě.

Počet nakažených na 100 tisíc

Pokud bych se vrátil ke grafu, který jsem zveřejnil cca před měsícem, tak se odhad vcelku vyplňuje a my se tak již brzy můžeme těšit na velké svatby bez jakýchkoliv omezení.

Tabulka opatření od 3.5. 2021

Netuším, jestli se stále jede podle „balíčků“ 🙂

Zajímají Vás další články: SVATEBNÍ BLOG, všechny články