Facebookpixel

Manželství pro všechny

Ve čtvrtek schválili naši poslanci v prvním čtení návrh na uzákonění sňatků stejnopohlavních párů, který ve sněmovně leží přes tři roky. Zákon nyní zamíří k posouzení do výborů. Samotnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, kde se proti návrhu postavili zejména zástupci SPD či lidovců – tedy stran, které novelu dlouhodobě odmítají a podporují zakotvení manželství jako svazku muže a ženy. Návrh zákona sice prošel prvním čtením, ale znamená to, že stále není jasné, zda schválen bude nebo ne.

V současné době tyto páry mohou vstoupit do registrovaného partnerství, ale uzavřít sňatek nemohou. Pro řadu politiků je toto řešení dostatečné, nicméne já si uvědomuji, že to může být pro spoustu párů velký problém. Nedostatků současného stavu je opravdu hodně.

Nejznámější nedostatky registrovaného partnerství:
– nemožnost získat informace o zdravotním stavu partnera(ky)
– v případě zemřelého partnera(ky) žádné dědické právo či nárok na vdovský/vdovecký důchod
– po smrti manžela(ky) pracujícího v ozbrojených složkách také žádné výsluhy
– neexistuje společný majetek (SJM u manželů)
– žádná právní podpora v rodičovství (výživné, adopce, informace o zdravotním stavu dítěte partenra(ky)….)

Netušil jsem, že je zde problém například při řízení auta na leasing. Leasingová společnost automaticky dává souhlas s řízením auta manželovi(ce), ale nikoliv registrovanému partnerovi(ce) – musí si tedy vyžádat o souhlas leasingové společnosti … To může být také problém.

Pokud v současné době chce tento pár stát rodiči: Buď jeden či jedna z nich (či oba/obě) přichází do vztahu s dětmi z předchozích vztahů, nebo má dítě jeden z nich svěřené do péče formou adopce či pěstounství – nicméně nemohou být oficiálně rodiči jednoho dítěte oba. V posledních několika letech představuje nejspíše nejčastější způsob – že se děti rodí plánovaně již do domácností párů stejného pohlaví. Případně do tzv. sdíleného rodičovství lesbického páru s otcem gayem či párem gay otců. Ať je způsob jakýkoliv, faktem ale rozhodně je, že gayové a lesby rodiči byli, jsou a budou, bez ohledu na kvalitu právního ukotvení nebo komplikovanost uskutečnění rodičovských tužeb.

65% čechů je pro, aby osoby stejného pohlaví mohli uzavřít sňatek a já jsem jedním z nich.

graf registrované partnerství 1
graf registrované partnerství 2

Mezi svými přáteli mám sice jen malé množství párů stejného pohlaví, ale v podstatě tam nevidím rozdíl mezi jejich vztahem a vztahem ženy a muže. Jsem si jist, že mohou být rodiči…dokonce skvělými rodiči. Často i lepšími, než spousta rodičů o kterých čteme na internetu nebo které slýcháme přes stěny paneláků (obrazně řečeno). Domnívám se, že schválení tohoto zákona a svateb namísto registrovaného partnerství bude krok správným směrem.

Všem registrovaným partenrům tak přeji brzkou svatbu 🙂

Přijímám rád také pozvání na současné „svatby“ párů stejného pohlaví. Pokud tedy takovouto oslavu plánujete, velmi rád se jí jako DJ a moderátor zúčastním, případně dodám fotobudku s okamžitým tiskem.